Các ngày nghĩ lễ ở Philippines 2018

2018 National Regular Holiday (Tháng 01 – Tháng 06)
Tháng 01 1(Monday) New Year
Tháng 02 16(Friday) Chinese New Year
Tháng 02 25(Saturday) EDSA Revolution
Tháng 03 29(Thursday) Maundy Thursday
Tháng 03 30(Friday) Good Friday
Tháng 03 31(Saturday) Black Saturday
Tháng 04 9(Monday) Day of Valor
Tháng 05 1 (Tuesday) Labor Day
Tháng 06 12(Monday) Independence Day
2018 National Regular Holiday (Tháng 07 – Tháng 12)
Tháng 08 21(Tuesday) Ninoy Aquino day
Tháng 08 27(Monday) National Heroes day
Tháng 10 31(Tuesday) Additional Special day
Tháng 11 1(Thursday) All Saints day
Tháng 11 2(Friday) All Souls day
Tháng 11 30(Friday) Bonifacio day
Tháng 12 24(Monday) Christmas Eve
Tháng 12 25(Tuesday) Christmas Day
Tháng 12 30(Sunday) Rizal day
Tháng 12 31(Monday) New Year’s Eve

Hãy kiểm tra lịch đón học viên của trường trước khi đặt vé máy bay bạn nhé

Tìm hiểu chi phí học tập tại TALK

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được thêm thông tin hổ trợ khác