Thông tin về lịch đón học viên tại sân bay Manila

Lịch đón học viên năm 2017- 2018
Lịch đón học viên 2017
Tháng 01 7-8, 21-22
Tháng 02 4-5, 18-19
Tháng 03 4-5, 18-19
Tháng 04 1-2, 15-16, 29-30
Tháng 05 13-14, 28-28
Tháng 06 10-11, 24-23
Tháng 07 8-9, 22-23
Tháng 08 5-6, 19-20
Tháng 09 2-3, 16-17, 30
Tháng 10 1, 14-15, 28-29
Tháng 11 11-12, 25-26
Tháng 12 9-10, 23-24
Lịch đón học viên 2018
Tháng 01 6-7, 20-21
Tháng 02 3-4,17-18
Tháng 03 3-4, 17-18, 31
Tháng 04 1, 14-15, 28-29
Tháng 05 12-13, 26-27
Tháng 06 9-10, 23-24
Tháng 07 7-8, 21-22
Tháng 08 4-5, 18-19
Tháng 09 1-2, 15-16, 29-30
Tháng 10 12-14, 27-28
Tháng 11 10-11, 24-25
Tháng 12 8-9, 22-23

Để giúp các bạn học viên lần đầu đi du học Philippines tránh được những bỡ ngỡ, rắc rồi không cần thiết thì TALK cùng các trường thành viên

trong hiệp hội BESA tổ chức các buổi đón học viên vào mỗi Thứ 7, Chủ Nhật mỗi 2 tuần. Phía cuối trang là bài hướng dẫn chi tiết về thời

gian, địa điểm, thủ tục tại sân bay, cách di chuyển, liên lạc với đội Pick-up. Bạn nên tải về để tham khảo trước khi lên đường sang Philippines

học nhé.

Please download and check orientation document before departure.

Find out the fees about TALK’s IELTS course with our special know-how program.

If you have any inquiries, please feel free to contact us.