Cơ sở E&E
Job Ready Program

Job Ready
Job Ready

Khóa học Job Ready được thiết kế cho nhưng người chuẩn bị làm việc trong môi trường tiếng Anh. Học viên học về cách trả lời phỏng vấn, viết đơn xin việc, mẫu câu giao tiếp trong công việc. Học viên tham gia khóa học được thực tập tại các nhà hàng, khách sạn, sân golf, văn phòng chính phủ tại Baguio.

Thời khóa biểu (10 – 11 giờ học/ngày)

Course Lớp học
1:1 Class 1:4 Class 1:4 Native Class
Job Ready 5 Hours 2 Hours 1 Hour
Lớp học
Vocabulary Test Night Class Exam
1 Hour
(Optional)
2 Hours
(Optional)
Every 4 weeks
(Whole day)

Học viên tham gia khóa Job Ready học tại cơ sở E&E.

Thời khóa biểu mẫu

07:00 – 08:00 Ăn sáng
08:00 – 08:50 Class 1(50 phút) •Các bữa ăn cuối tuần
Cuối tuần và ngày lễ nhà trường phục vụ 2 bữa ăn vào lúc 10:30 sáng và 6:00 chiều.

 

•Giờ giới nghiêm
Các học viên phải trở về trường trước 10 giờ tối, trừ tối Thứ 6 và tối Thứ 7

09:00 – 09:50 Class 2(50 phút)
10:00 – 10:50 Class 3(50 phút)
11:00 – 11:50 Class 4(50 phút)
12:00 – 12:50 Ăn trưa
13:00 – 13:50 Class 5(50 phút)
14:00 – 14:50 Class 6(50 phút)
15:00 – 15:50 Class 7(50 phút)
16:00 – 16:50 Class 8(50 phút)
17:00 – 17:50 Class 9(50 phút)
18:00 – 18:50 Ăn tối
19:00 – 19:50 Vocabulary Test Lớp tự chọn, nhưng nếu tham gia học viên không được ra ngoài các buổi tối trong tuần
20:00 – 21:50 Night Class Lớp nhóm tự chọn, số học viên dao động từ 4-10/nhóm
22:00 – Tự học/Nghĩ ngơi
Job Ready Course In TALK Academy

Khóa Job Ready là bước chuẩn bị cho học viên chuẩn bị làm việc trong môi trường tiếng Anh, Working Holiday
Khóa học Job Ready được thiết kế cho nhưng người chuẩn bị làm việc trong môi trường tiếng Anh. Với 5 giờ lớp 1:1, 2 giờ lớp nhóm, và 1 giờ lớp với giáo viên bản ngữ, học viên được học về cách trả lời phỏng vấn, viết đơn xin việc, mẫu câu giao tiếp trong công việc. Học viên được trải nghiệm công việc thực tế khi thực tập tại Baguio

Chương trình thực tập của khóa Job Ready  (OJT program)
Trường Anh ngữ TALK có liên kết với các nhà hàng, khách sạn, sân golf, văn phòng chính phủ tại Baguio. Chúng tôi sẽ tạo môi trường thực tập phù hợp nhất với nhu cầu công việc của học viên. Song song với việc học tại trường, học viên sẽ tham gia thực tập vào các buổi cuối tuần.

Thời gian Môn học Loại lớp
08:00 – 08:50 Speed Speaking 1:1 Class
09:00 – 09:50 Grammar 1:1 Class
10:00 – 10:50 Writing 1:1 Class
11:00 – 11:50 Tự học
12:00 – 12:50 Ăn trưa
13:00 – 13:50 Reading 1:1 Class
14:00 – 14:50 HRM 1:1 Class
15:00 – 15:50 Discussion 1:4 Class
16:00 – 16:50 Listening 1:4 Class
17:00 – 17:50 Pronunciation 1:4 Native Class
18:00 – 18:50 Ăn tối
19:00 – 19:50 Vocabulary Test Optional Class
20:00 – 21:50 Night Class Optional Class
22:00 – Nghĩ ngơi

※ Bảng thời khóa biểu mẫu cho khóa Job Ready

Job Ready Program
Các lớp học bao gồm 5 giờ lớp 1:1, 2 giờ lớp nhóm, và 1 giờ lớp với giáo viên bản ngữ, cùng với đó học viên được trải nghiệm công việc thực tế khi thực tập tại Baguio

  • Học viên được ra ngoài vào các buổi tối trong tuần
  • Học viên phải quay về trường trước 10 giờ tối Chủ Nhật và các ngày trong tuần.