ENE Center
Chương trình IELTS

Intensive IELTS
Guarantee IELTS

Các đặc trưng của khóa IELTS

Intensive
IELTS

Khóa học này giúp học viên nắm rõ kiến thức cơ bản về các kỹ năng trong kỳ thi IELTS, cách để cải thiện được điểm số trong mỗi kỹ năng. Khóa học phù hợp với học viên muốn học IELTS từ 4 đến 8 tuần và học viên ở trình độ mới bắt đầu.

Guarantee
IELTS
Khóa học IELTS đảm bảo đầu ra là một trong những khóa học tốt nhất của chúng tôi. Khóa học này giúp học viên đạt được số điểm mong muốn trong thời gian ngắn. Cho đến thời điểm hiện tại 100% học viên của chúng tôi đạt điểm đầu ra đúng hoặc ngoài mong đợi sau khi kết thúc khóa học.

Thời gian học khóa đảm bảo là 12 tuần. Các mức điểm đầu ra của khóa học là 5.5, 6.0 và 6.5

Với điểm đầu vào 4.0 sau khi tốt nghiệp bạn sẽ được tối thiểu 5.5

Với điểm đầu vào 5.0 sau khi tốt nghiệp bạn sẽ được tối thiểu 6.0

Với điểm đầu vào 6.0 sau khi tốt nghiệp bạn sẽ được tối thiểu 6.5

Học viên có thể làm kiểm tra IELTS đầu vào tại TALK hoặc xuất trình điểm IELTS chính thức trong vòng 6 tháng (nếu có).

Trong khóa IELTS đảm bảo, học viên được học lớp 1:1 với giáo viên bản ngữ

Thời khóa biểu (10 – 11 giờ học/ngày)

Khóa học Lớp học
1:1 Class 1:4 Class 1:1 Native Class
Intensive IELTS 6 Hours 1 Hours
Guarantee IELTS 5 Hours 1 Hours 1 Hours
Lớp học sau giờ ăn tối
Vocabulary Test Night Class Exam
1 Hour 2 Hours Every Monday

Học viên học IELTS tại cơ sở E&E

Các bài kiểm tra mỗi ngày: Thứ 2,4,6 – Writing Task2; Thứ 3,5 – Listening Test

Học viên khóa IELTS không được ra ngoài từ thứ 2 đến thứ 5.

Thứ 6, học viên có thể ra ngoài sau 10 giờ tối.

 

Thời khóa biểu mẫu cho khóa IELTS

07:00 – 08:00 Ăn sáng
08:00 – 08:50 Tiết 1 (50 phút) Học viên IELTS không được ra ngoài từ thứ 2 đến thứ 5

 

•Các bữa ăn cuối tuần và ngày lễ
Cuối tuần và ngày lễ nhà trường phục vụ 2 bữa ăn lúc 10:30 sáng và 6:00 giờ chiều.

 

•Giờ giới nghiêm
Học viên phải trở về trường trước 10 giờ tối Chủ Nhật

09:00 – 09:50 Tiết 2 (50 phút)
10:00 – 10:50 Tiết 3 (50 phút)
11:00 – 11:50 Tiết 4 (50 phút)
12:00 – 12:50 Ăn trưa
13:00 – 13:50 Tiết 5 (50 phút)
14:00 – 14:50 Tiết 6 (50 phút)
15:00 – 15:50 Tiết 7 (50 phút)
16:00 – 16:50 Tiết 8 (50 phút)
17:00 – 17:50 Tiết 9 (50 phút)
18:00 – 18:50 Ăn tối
19:00 – 19:50 IELTS vocabulary test Lớp học bắt buộc.
20:00 – 21:50 Listening / Writing Task2 Các bài kiểm tra: Thứ 2,4,6 – Writing Task2; Thứ 3,5 – Listening Test
22:00 – Tự học/Nghĩ ngơi
IELTS
* Biểu đồ thể hiện sự tiến bộ về điểm số theo số tuần học của các học viên IELTS tại TALK.

Khóa học IELTS của TALK Academy

Khóa học IELTS của TALK Academy tại Philippines
Tập thể giáo viên chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm đã xây dựng một chương trình IELTS chất lượng giúp học viên nắm được các kỹ năng quan trọng để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi. Tất cả giáo viên dạy IELTS tại TALK đều được cấp chứng chỉ NINER (Hội đồng chuyên đào tạo giáo viên dạy IELTS của Philippines). Học viên sẽ cải thiện điểm số IELTS của mình một cách hiệu quả thông qua 6 lớp 1:1 và 1 lớp nhóm mỗi ngày.

Các môn học trong lớp IELTS (6 giờ lớp 1:1, 1 giờ lớp nhóm 1:4)

Trong các lớp 1:1, học viên được học các môn: Speaking, Listening, Reading, Writing Task1, Writing Task2, Grammar. Trong lớp nhóm 1:4, học viên được giáo viên sửa lỗi các bài kiểm tra mà mình đã trong các buổi tối Thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

Với nhiều lớp học chuyên sâu, theo sát trình độ từng học viên, học viên có thể cải thiện các kỹ năng IELTS nhanh nhất

Khóa học IELTS đảm bảo đầu ra

Để đạt điểm IELTS mong muốn trong thời gian ngắn thì khóa IELTS đảm bảo của TALK là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Với khóa này học viên được học 1 giờ lớp 1:1 với giáo viên bản ngữ mỗi ngày để cải thiện kỹ năng nói trong phần thi Speaking.

Khóa học đảm bảo được thiết kế trong vòng 12 tuần. Các mốc điểm đảm bảo đầu ra là 5.5, 6.0, 6.5.

 

<Yêu cầu đầu vào>

-Official IELTS 4.0 scores > Guarantee IELTS score of 5.5

-Official IELTS 5.0 scores > Guarantee IELTS score of 6.0

-Official IELTS 6.0 scores > Guarantee IELTS score of 6.5

*Nếu bạn chưa có điểm thi IELTS chính thức, bạn có thể làm bài kiểm tra đầu vào tại TALK

 

<Ưu điểm>

Nếu điểm thi chính thức sau 12 tuần thấp hơn điểm đảm bảo học viên sẽ được học lại miễn phí học phí.

* Không bao gồm phí kí túc xá và chi phí địa phương

Thời gian Môn học Loại lớp
08:00 – 08:50 Speaking 1:1 Class
09:00 – 09:50 Listening 1:1 Class
10:00 – 10:50 Reading 1:4 Class
11:00 – 11:50 Tự học
12:00 – 12:50 Ăn trưa
13:00 – 13:50 Writing task1 1:1 Native Class
14:00 – 14:50 Writing task2 1:1 Class
15:00 – 15:50 Grammar 1:1 Class
16:00 – 16:50 Listening 1:4 Class
17:00 – 17:50 Tự học
18:00 – 18:50 Ăn tối
19:00 – 19:50 IELTS Vocabulary Bắt buộc
20:00 – 20:50 Listening / Writing task2 Bắt buộc
22:00 – Nghĩ ngơi

※ Bảng thời khóa biểu mẫu cho khóa Intensive IELTS.

Intensive IELTS
Khóa học bao gồm 6 giờ lớp 1:1, 1 giờ lớp nhóm 1:4. Lớp 1:1 dạy các môn: Speaking, Listening, Reading, Writing Task1, Writing Task2, Grammar. Trong lớp nhóm 1:4, học viên được giáo viên sửa lỗi các bài kiểm tra mà mình đã trong các buổi tối Thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

  • Học viên khóa IELTS không được ra ngoài từ thứ 2 đến thứ 5
  • Thứ 6, học viên có thể ra ngoài sau 10 giờ tối.
Thời gian Môn học Loại lớp
08:00 – 08:50 Speaking 1:1 Giáo viên bản ngữ
09:00 – 09:50 Listening 1:1 Class
10:00 – 10:50 Reading 1:1 Class
11:00 – 11:50 Tự học
12:00 – 12:50 Ăn trưa
13:00 – 13:50 Writing task1 1:1 Class
14:00 – 14:50 Writing task2 1:1 Class
15:00 – 15:50 Grammar 1:1 Class
16:00 – 16:50 Listening Nhóm 1:4
17:00 – 17:50 Tự học
18:00 – 18:50 Ăn tối
19:00 – 19:50 IELTS Vocabulary Bắt buộc
20:00 – 20:50 Listening / Writing task2 Bắt buộc
22:00 – Nghĩ ngơi

※ Bảng thời khóa biểu mẫu cho khóa Intensive IELTS

Guarantee IELTS

Khóa học bao gồm 5 giờ lớp 1:1, 1 giờ lớp nhóm 1:4. Lớp 1:1 dạy các môn: Speaking, Listening, Reading, Writing Task1, Writing Task2, Grammar. Trong lớp nhóm 1:4, học viên được giáo viên sửa lỗi các bài kiểm tra mà mình đã trong các buổi tối Thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

Và 1 giờ lớp 1:1 với giáo viên bản ngữ môn Speaking

  • Học viên khóa IELTS không được ra ngoài từ thứ 2 đến thứ 5
  • Thứ 6, học viên có thể ra ngoài sau 10 giờ tối.